Uvjeti upisa

Pravo prijave, a kasnije i upisa na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo, Industrijska ekologija i preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju kandidati koji su položili državnu maturu, kao i oni kandidati koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje prije školske 2009./2010. godine i nisu polagali državnu maturu, ali su prijavljeni u Središnji prijavni ured.

 

Rang-lista prijavljenih kandidata sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:                     do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi*:

- Hrvatski jezik (osnovna razina)                              do 100 bodova

- Matematika (osnovna razina)                                 do 200 bodova

- Kemija ili Fizika ili Informatika**                            do 200 bodova

 

*Kandidati (za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš) koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske nisu obvezni polagati ispite državne mature, no visoko učilište može i za ove kandidate odrediti obvezu polaganja ispita državne mature.

**Izborni predmeti nisu uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh. NEMA dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

 

Pravo prijave, a kasnije i upisa na preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo imaju kandidati koji su završili trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a rang-lista se sastavlja prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja:

- trogodišnje obrazovanje:                                                50 bodova

- četverogodišnje obrazovanje:                                          150 bodova

b) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:                         do 500 bodova

c) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:*

- Hrvatski jezik (osnovna razina)                                       100 bodova

- Matematika (osnovna razina)                                          200 bodova

*Položena državna matura nije uvjet za upis 

NEMA dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

 

Kandidati za upis se prijavljuju putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta, a prijavnu i upisnu dokumentaciju dostavljaju osobno u Studentsku referadu.

 

- Upisi u ljetnom upisnom roku: od 24 i 25. srpnja 2020.

- Upisi u jesenskom upisnom roku: od 18. i 19. rujna 2020.

 

Neki od poslodavaca gdje su naši studenti završetkom studija pronašli posao su: ABS d.o.o, Sisak; Ferro-Preis d.d., Čakovec; Metalska industrija Varaždin (MIV) d.d.; Lipovica d.d., Kutina; Applied Ceramics d.o.o., Sisak; TPK Zavod, Zagreb; Almos d.o.o., Kutina; Impol-TLM d.o.o., Šibenik; HS Produkt d.d., Karlovac; TŽV Gredelj d.o.o., Zagreb; JANAF d.o.o., Terminal Sisak; STSI d.o.o., Zagreb; Plamen d.o.o., Požega; osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje; javna i državna služba itd.

Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Amfiteatar

Uvodno predavanje za brucoše

Pozivamo sve studente prve godine da prisustvuju uvodnom predavanju 23. rujna 2021. godine s početkom u 9:00 sati.

radionica pripremni semestar

Radionica Pripremni semestar za ak. god. 2021. - 2022.

Radionica "Pripremni semestar" održat će se u razdoblju od 24. rujna 2021. godine do 29. rujna 2021. godine (uključujući i subotu). Više pročitajte u priloženom dokumentu.

Rang liste - Upisi 2021.

Objavljene su rang liste za upis na preddiplomske studije Metalurškog fakulteta u ak. god. 2021.-2022.

Metalurški fakultet Sisak objavljuje rang liste pristupnika za upis u ljetnom upisnom roku na preddiplomske sveučilištne i stručne studije.