3. ZAVOD ZA FIZIČKU METALURGIJU

Obnašatelj dužnosti predstojnika Zavoda: prof.dr.sc. Stjepan Kožuh

 Laboratorij za fiziku i strukturna ispitivanja

provodi istraživanja konstitucije i strukture slitina s ciljem da se objasne i
eventualno predvide njihova svojstva. Razvijeni su postupci dobivanja
kompleksnih slitina u laboratorijskom mjerilu, ispitivanja kristalne strukture
intermetalnih spojeva, te mikrostrukture slitina standardnim metodama.

 3.1. Laboratorij za fiziku i strukturna ispitivanja


prof.dr.sc. Ljerka Slokar Benić, voditeljica Laboratorija

izv.prof.dr.sc Pezer Robert
 

Magdalena Jajčinović, mag.ing.met., asistentica


3.2. Laboratorij za razvoj i primjenu materijala


prof.dr.sc. Mirko Gojić

prof.dr.sc. Stjepan Kožuh

izv.prof.dr.sc. Ivana Ivanić, voditeljica Laboratorija

Daniela Dumenčić, mag.ing.met., asistentica


3.3. Katedra za matematiku i informatiku


izv.prof.dr.sc. Ivan Ivec, voditelj Katedre

Goran Šljivić, ing., sistem inženjer