Erasmus +

Natječaju za kombinirane intenzivne programe

Raspisan je natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP) u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 1. svibnja 2024. do 30. lipnja 2025.

Zirs i Sigurnost

Krenula prijava za EDUpaket „5 u 1“

Krenula prijava za EDUpaket „5 u 1“ – jedna ulaznica pet zanimljivih programa „Platiš 1, dobiješ 5“

Erasmus stručna praksa

4. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023/24.

4. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja uključuju prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena od 1.2.2024. do 29.2.2024.

Erasmus +

Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA131) u ak. god. 2024./25.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2024./2025.

Erasmus stručna praksa

3. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023/24.

3. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja uključuju prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena od 23.12.2023. do 31.1.2024.

Image by freepik

Novi sveučilišni studij Digitalizacija i inovacije u metalurškom inženjerstvu

Studij u postupku inicijalne akreditacije

Photo by Vanessa Garcia : https://www.pexels.com/photo/photo-of-man-looking-on-papers-6325960/

Franjo Kozina: Obrana doktorskog rada

Pozivamo sve zainteresirane na javnu odbranu doktorskog rada.

Agencija za mobilnost i programe EU

Produljeni rok za prijave Ceepus

Produljen rok za prijavu mobilnosti za Mađarsku u okviru Ceepus programa.

Sveučilište u Zagrebu

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024

Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024.