2. ZAVOD ZA MEHANIČKU METALURGIJU

Obnašatelj dužnosti predstojnika Zavoda: izv.prof.dr.sc. Jakov Baleta

Laboratorij za obradbu kovina deformiranjem

provodi standardne metode ispitivanja mehaničkih osobina, ispitivanja pri
visokim temperaturama, određivanje plastičnosti, ispitivanje otpora
deformacije kovina i slitina, kontaktnog trenja i ispitivanja bez razaranja.
Također razvija posebne metode ispitivanja te modeliranja procesa. Posebna se
pažnja posvećuje metodama ispitivanja u području vlastite tehnologije
proizvodnje.

Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo

provodi standardne metode toplinskih mjerenja u području industrijskih peći.
Razvija i specijalne metode kontrole izgaranja, npr. metodu kontrole O2 u
plinovima izgaranja. Istražuje mogućnost primjene pokazatelja izgaranja u
pogonskim uvjetima za vođenje procesa zagrijavanja materijala. Također,
razvija metode za snižavanje sadržaja NOx u plinovima izgaranja.

2.1. Laboratorij za obradbu kovina deformiranjem

doc.dr.sc. Tin Brlić, voditelj Laboratorija

izv.prof.dr.sc. Ivan Jandrlić 

Lorena Mrkobrada, mag.ing.met., asistentica

2.2. Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo


izv.prof.dr.sc. Martina Lovrenić-Jugović

doc.dr.sc. Jakov Baleta, voditelj Laboratorija

Željko Grubišić, mag.ing.met,i stručni savjetnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju

Patricija Hršak, mag.ing.oecoing., asistentica

Martin Trgovec-Greif, mag.ing.petrol., asistent