Temeljem odredbe čl.6. i čl.12.st.2. Zakona o javnoj nabavi, ZJN2016, (Narodne novine broj: 120/16) Metalurški fakultet u Sisku je kao javni naručitelj obveznik je primjene tog zakona za svaku nabavu robe i usluge, odnosno provedbu projektnih natječaja te nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od pragova iz čl.12.st.1. Nabavu roba i usluga te radova procijenjenih vrijednosti ispod tih pragova, koji iznose 200.000,00 za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, tzv. jednostavnu nabavu, Metalurški fakultet Sisak uredio je svojim općim aktom Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Dokumenti

 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Odluka  Datum objave: 16. 11. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Plan  Datum objave: 16. 11. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Odluka  Datum objave: 21. 06. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Plan  Datum objave: 21. 06. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Odluka  Datum objave: 04. 05. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Plan  Datum objave: 04. 05. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta:  Datum objave: 21. 04. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta:  Datum objave: 07. 04. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Poziv  Datum objave: 07. 04. 2023.
 Kategorija dokumenta: Javna nabava  Vrsta dokumenta: Poziv  Datum objave: 05. 04. 2023.