Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Znanost

Znanost

Dokumenti
Odluke, imenovanja, strategije
POVJERENSTVO ZA ZNANOST I FINANCIJE
Materijali i informacije u djelokrugu rada Povjerenstva.
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
Znanstvenoistraživačka djelatnost Metalurškog fakulteta
Ostvareni ishodi znanstvenoistraživačke djelatnosti vrednovani unutar postupaka unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete Metalurškog fakulteta.
Znanstvenoistraživački projekti i potpore
Međuinstitucijska i međunarodna suradnja
Mobilnost
Materijali i informacije o mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja.
Statistika radova / Papers statistics
Stručna djelatnost Metalurškog fakulteta
Baza vanjskih dionika - External Stakeholders' Database
Katalog opreme i istraživanja na Metalurškom fakultetu
Istraživačke aktivnosti na Metalurškom fakultetu kroz metodologiju eksperimentiranja i modeliranja provode se u svrhu razvoja materijala, proizvoda, tehnologije i optimizacije procesa, a putem uobličavanja specifičnih tehničkih rješenja. Pritom se dakako pažljivo prate utjecajni parametri proizvodnje bilo da se istražuje materijal ili proces proizvodnje.
Poslovna suradnja
Projekt: CENTAR ZA LJEVARSTVO - SIMET / EFRR, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013., HR RC.2.2.10
Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. // Poziv „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“// Ugovor broj: HR RC.2.2.10. /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.
Projekt: INŽENJERSTVO MATERIJALA – TEMELJ INOVATIVNE EKONOMIJE”
Projekt je financiran u okviru Poziva: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. Nositelj projekta: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, partneri: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
Projekt: CENTAR ZA LJEVARSTVO - SIMET / EFRR, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0020
Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ // Poziv "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ // Ugovor broj: KK.01.1.1.02.0020 /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet