Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Znanost

Znanost

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
Povjerenstvo za znanost i financije
Materijali i informacije u djelokrugu rada Povjerenstva.
Znanstvenoistraživački projekti i potpore
Međuinstitucijska i međunarodna suradnja
Mobilnost
Materijali i informacije o mobilnosti studenata i nastavnika.
Statistika radova / Papers statistics
Datoteka PDF document Znanstvenoistrazivacka strategija Metalurskog fakulteta 2013-2016.pdf
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
Sveučilište u Zagrebu je 2010. potpisivanjem Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksa o novačenju istraživača, odlučilo podržati principe Povelje i Kodeksa za istraživače, te je u tu svrhu izradilo Internu analizu i Akcijski plan, kojim se prikazuje način implementacije načela Povelje i Kodeksa za istraživače na Sveučilištu u Zagrebu. Više u nastavku.
Katalog opreme i istraživanja na Metalurškom fakultetu
Istraživačke aktivnosti na Metalurškom fakultetu kroz metodologiju eksperimentiranja i modeliranja provode se u svrhu razvoja materijala, proizvoda, tehnologije i optimizacije procesa, a putem uobličavanja specifičnih tehničkih rješenja. Pritom se dakako pažljivo prate utjecajni parametri proizvodnje bilo da se istražuje materijal ili proces proizvodnje.
Baza vanjskih dionika - External Stakeholders' Database
Poslovna suradnja
Stručna djelatnost
CENTAR ZA LJEVARSTVO - SIMET
Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. // Poziv „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“// Ugovor broj: HR RC.2.2.10. /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.
INŽENJERSTVO MATERIJALA
Datoteka Koordinatorica i zamjenik koordinatorice za međunarodnu suradnju
Izv.prof.dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić imenovana je koordinatoricom za međunarodnu suradnju i znanstvene projekte na Metalurškom fakultetu, a doc.dr.sc. Jakov Baleta kao zamjenik. Mandat koordinatorice i zamjenika traje od 1. listopada 2017. godine za akademske godine 2017./2018. i 2018./2019., odnosno do 30. rujna 2019. godine.
Datoteka Odluka o izdvajanju iz dobiti za hladni pogon

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet