Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Nastava
Katalog opreme i istraživanja

oprema.png

Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

 

Nastava

Datoteka opći obrazac zamolbe
Datoteka Octet Stream TERMINI KONZULTACIJA
u zimskom semestru 2017./2018.
Datoteka Octet Stream zamolba-stručna praksa
Datoteka Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju studenata demonstratora na Metalurškom fakultetu
Datoteka PDF document Predmeti koji se izvode na stranom jeziku.pdf
NASTAVA-važne odluke
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2017./2018. godini.
Datoteka PDF document JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE tutora studenata u akad.god.2017-2018.pdf
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2016./2017.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj godini 2016./2017.
NULTI SAT & SVEČANA DODJELA INDEKSA 2016-2017
UPISI – AKADEMSKA GODINA 2015./2016.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj godini 2015./2016.
PRIJELAZ S DRUGOG VISOKOG UČILIŠTA NA METALURŠKI FAKULTET – AKADEMSKA GODINA 2015./2016.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA
Nastavni program, povjera i izvedbeni plan nastave te ostali podatci važni za studiranje.
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA
Nastavni program, povjera i izvedbeni plan nastave te ostali podatci važni za studiranje.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STRUČNI IZVANREDNI STUDIJ LJEVARSTVO
Nastavni program, povjera i izvedbeni plan nastave te ostali podatci važni za studiranje.
OSNOVNA PRAVILA STUDIRANJA
Sažetak važnijih pravila studiranja koji proizlazi iz Pravilnika o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta (rujan 2014.) te ostalih odluka i propisa Senata Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta.
PRAVILA PARTICIPIRANJA REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA
Pravila za izračun školarine.
Povjerenstva i odbori 2017.-2019.
Povjerenstva i odbori 2015.-2017.
Povjerenstva i Odbori 2013.-2015.
Povjerenstava i odbori iz područja nastave za akademske godine 2013./2014. i 2014./2015.
Sjednice Povjerenstva za nastavu
Termini i dnevni red sjednica Povjerenstva za nastavu.
Sjednice Odbora za poslijediplomski studij
Nastavni materijali
Recenzirani nastavni tekstovi predavanja i vježbi nastavnika Metalurškog fakulteta.
Dopusnice i Odluke za izvođenje studijskih programa
Dopusnice i Odluke za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija.
ECTS koordinator i zamjenik ECTS koordinatora
Koordinatorica za podršku studentima
Koordinatorica za studente s invaliditetom
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet