Studentski zbor

Obrazac o potrebama studenata na zdravstveno uvjetovanoj bezglutenskoj prehrani

Pozivamo zainteresirane da ispune obrazac.

Weapay logo

APLIKACIJA ZA PLAĆANJE U RESTORANIMA STUDENTSKOG CENTRA

PUŠTENA JE U RAD je nova aplikacija putem koje studenti mogu plaćati
svoje obroke u menzama SC-a i mnogo više!

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Akcija besplatnih ginekoloških pregleda – ispitivanje zainteresiranosti studentica!

Pozivamo sve studentice da učestvuju u anketiranju. Opširnije u članku.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Anketa o mentalnom zdravlju studenata Sveučilišta u Zagrebu

Pozivamo sve studente da učestvuju u anketiranju. Opširnije u članku.

Prijedlozi za digitalizaciju studentske svakodnevice

ANKETA Studentskog zbora O PRIJEDLOZIMA ZA DIGITALIZACIJU

Pozivamo sve studente da učestvuju u anketiranju. Opširnije u članku.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Ispitivanje mišljenja studenata o COVID potvrdama

Pozivamo sve studente da učestvuju u anketiranju. Opširnije u članku.