Photo by fauxels from Pexels

Posjet prof. Roismana Metalurškom fakultetu

Pozivamo sve zainteresirane na gostujuće predavanja. Više informacija u nastavku.

Erasmus +

4. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+

Objavljeni su 4. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+ stručna praksa, 2022/23.

LTH Alucast d.o.o

LTH Metalni lijev d.o.o. nudi natječaj za stipendije !

Natječaj za studentsku stipendiju akad.god. 2022/2023

Erasnus + stručna praksa

3. parcijalni rezultati - 1. kruga natječaja, Erasmus+

Objavljeni su 3. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+ stručna praksa, 2022/23.

LTH Alucast d.o.o

LTH Alucast d.o.o. nudi stipendije!

Raspisujemo:
KADROVSKE STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/
STUDENTSKU GODINU 2022/2023

Erasnus + stručna praksa

2. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+

Objavljeni su 2.. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+ stručna praksa, 2022/23.

Karlovačiki HR portal

Metalurški fakultet potpisao akt o suradnji

Temeljem suradnje će svake godine nagraditi studente koji su ostvarili najbolje ocijene tijekom studija te izradili najbolje završne i diplomske radove iz područja sigurnosti i zaštite.

Erasnus + stručna praksa

1. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+

Objavljeni su 1. parcijalni rezultati - 1. krug natječaja, Erasmus+ stručna praksa, 2022/23.

Erasmus +

1. KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

PRVI KRUG NATJEČAJA za mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA131) - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini 2022./2023. u sklopu projekta broj 2022-1-HR01-KA131-HED-000060894