UNIC projekt

Prijava na online predmete na UNIC sveučilištima

U tijeku su prijave na online predmete u zimskom semestru akademske godine
2021/2022 na UNIC sveučilištima.

Nacionalno predstavljanje Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa

Nacionalno predstavljanje Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa