Sveučilište u Zagebu, Metalurški fakultet

Rang liste za diplomske studije

Objavljujemo rezultate upisa na diplomske studije. Detalljnije o upisu u nastavku.

Sveučilište  U Zagrebu

Upisi 2022./2023. - DIPLOMSKI STUDIJI

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. godinu 2022./2023.

Photo by Pexels

NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA METALURŠKOM FAKULTETU !

OD 3.10.2022. GODINE: Diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš!

Natječaj - diplomski

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. godini 2021./2022. Natječaj objavljujemo u nastavku.

Upisi na diplomski studij Metalurgija

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje upute za upis na diplomski studij Metalurgija. Detalje pročitajte u nastavku.