Rezultat Natječaja

Rezultat natječaja - od 20. rujna. 2020.

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje rezultat Natječaja od 20. rujna 2020. godine i za poziciju je odabrana prof. dr. sc Anita Štrkalj.

Natječaj

Natječaj - redoviti profesori, izvanredni profesor i asistent

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za jednog redovitog profesora, prvi izbor u znanstvenom području Tehničkih znanosti, jednog izvanrednog profesora u znanstvenom području Tehničkih znanosti i jednog asistenta u suradničkom zvanju u znanstvenom području Tehničkih znanosti.

Natječaj

Natječaj - dva redovita profesora i stručni suradnik

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za dva redovita profesora, prvi izbor u znanstvenom području Tehničke znanosti i jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Natječaj - redoviti profesor i izvanredni profesor

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje 2 Natječaja: za redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Prirodne znanosti i za izvanrednog profesora u znanstvenom području Tehničkih znanosti.