Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje upute za upis na diplomski studij Metalurgija. Detalje pročitajte u nastavku.

UPUTE ZA UPIS NA

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

 

PRIJAVA

27. RUJAN 2021.

od 9:00 do 12:00 sati

UPISI

29. RUJAN 2021.

od 09:00 do 11:00 sati

 

Sve odluke u vezi upisa dostupne su na našem webu www.simet.unizg.hr unutar grane Upisi, a kako bi vam pojednostavili, u nastavku se nalazi poveznica do stranice za upise na diplomski studij.

Drage buduće studentice, dragi budući studenti,

ove godine upise za prvu godinu svih diplomskog studija Metalurgija provodimo kontaktno i elektroničkim putem.

Ukoliko se odlučite za kontakti način upisa, sve potrebe obrasce možete podići u Studentskoj referadi i ispuniti ih na licu mjesta ili iste možete preuzeti s naše web stranice i već popunjene donijeti u Studentsku referadu. Sa sobom svakako trebate ponijeti i drugu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u nastavku.

Ukoliko se odlučite za upis elektroničkim putem, sve obrasce i dokumentaciju potrebnu za upis (ispunjeno, potpisano, skenirano) šaljete e-mail adresu referada@simet.unizg.hr.

 

Ukratko ćemo vas provesti kroz prijavne / upisne obrasce i dokumentaciju:

ZA PRIJAVU STE OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. ispunjen i ovjeren prijavni list
 2. preslika ili e-izvadak dokaza o državljanstvu
 3. preslika ili e-izvadak iz matice rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 4. preslika diplome o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju uz predočenje izvornika
 5. preslika dopunske isprave o studiju uz predočenje izvornika
 6. ukoliko ste ranije studirali u statusu redovitog studenta, potvrda o potrošenim semestrima na istoj razini studija
 7. dokaz o uplati troškova prijave (primjer ispunjene uplatnice nalazi se na webu)
 8. privola

Ukoliko do roka upisa niste još zaprimili dokumentaciju pod brojevima 4. i 5., morate obvezno dostaviti uvjerenje o završenom studiju s prijepisom ocjena.

ZA UPIS STE OBVEZNI DOSTAVITI / ISPUNITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. dokaz o uplati troškova upisa (primjer ispunjene uplatnice nalazi se na webu)
 2. preslika osobne iskaznice
 3. fotografija 4cm x 6cm
 4. osobni potpis
 5. matični list,
 6. upisni list,
 7. pristupnica AAI,
 8. ugovor (obvezan izbor vrste ugovora!):

8a) Ugovor za redovite studente diplomskog studija Metalurgija koji do sada nisu studirali (isti nemaju obvezu plaćati školarinu 2021/2022)

8b) Ugovor za redovite studente diplomskog studija Metalurgija koji su do sada koristili pravo studiranja na teret RH kao redoviti studenti (isti imaju obvezu plaćati školarinu 2021/2022)

Ukoliko imate neki problem ili upit, molim isti uputite na broj telefona 044 533 379, kućni 108 ili e-mail adresu: referada@simet.unizg. hr.

Sretno SVIMA!

Vaš Metalurški fakultet

Diplomski studiji
Upisi