Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
Objava rang listi.

U privitku su rezultati jesenskog upisnog roka.

Preddiplomski studiji
Upisi