Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo natječaje za dodjelu državnih stipendija.

 NATJEČAJ ZA DODJELU 10.000 DRŽAVNIH STIPENDIJA ZA
AKADEMSKU GODINU 2021./2022. (SUKLADNO OSIGURANIM SREDSTVIMA U
DRŽAVNOME PRORAČUNU I SREDSTVIMA OSIGURANIM U EUROPSKOME SOCIJALNOM
FONDU U SKLOPU OPERATIVNOGA PROGRAMA „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
2014. - 2020.“) REDOVITIM STUDENTIMA VISOKIH UČILIŠTA U REPUBLICI
HRVATSKOJ

Mrežna stranica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4603
[1]

Rok za prijavu: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

NATJEČAJ ZA DODJELU 400 DRŽAVNIH STIPENDIJA ZA POSEBNE
SKUPINE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. REDOVITIM STUDENTIMA
VISOKIH UČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Mrežna stranica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4604
[2]

Rok za prijavu: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

 

Natječaj
Stipendije
Studenti