Referada
Molimo studente redovitih studija Metalurškog fakulteta da pregledaju školarine na Studomatu te eventualne primjedbe dostave na mail referada@simet.hr najkasnije do 15.10.2022. godine do 12 sati. Nakon tog roka školarine će se smatrati konačnima.
Pristigle studentske iskaznice x-ice možete preuzeti u Studentskoj referadi u radno vrijeme Referade.
Studenti