Photo by Pexels
OD 3.10.2022. GODINE: Diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš!

Poštovani,
obavještavamo Vas da je Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio dopusnicu Sveučilišta u
Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija
Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš
, koji kreće s izvođenjem nastave od 3.10.2022. godine.
Time je Metalurški fakultet postao jedina visokoškolska institucija na području Republike Hrvatske
koja izvodi SVEUČILIŠNI studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš na preddiplomskoj i
diplomskoj razini,
a koji objedinjava tri važna područja zaštite na radu: sigurnost na radu, zaštitu
zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša.
Osnovni cilj ovog studijskog programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i
stručnih znanja u rješavanju problema u radnoj sredini i poduzimanju mjera za smanjenje i
upravljanje rizikom u radnoj sredini.
Diplomski sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš odobren je kao
sveučilišni redoviti studij s miješanom upisnom kvotom studenata. Drugim riječima, osim redovitih
studenata predviđena je i upisna kvota za izvanredne studente, kako bi se omogućilo i studiranje
osobama koje su u radnom odnosu. Diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni
okoliš traje 2 godine, odnosno 4 semestra i ukupno se stječe 120 ECTS bodova. Po završetku
diplomskog sveučilišnog studijskog programa stječe se akademski naziv magistar/magistra
inženjer/inženjerka Sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša.
Analiza ključnih djelatnosti za sektorska zanimanja izrađena od strane Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje upućuje na relativno veliki broj djelatnosti u kojima magistar/magistra
inženjer/inženjerka sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša može raditi kao stručnjak zaštite na
radu, što dalje implicira veću mogućnost zapošljavanja i veću mobilnost na tržištu rada. Stoga, osim
izravno u industriji moguća mjesta zapošljavanja su poduzeća i ustanove koje se bave
gospodarenjem otpadom, vodoopskrbom, uklanjanjem otpadnih voda, zatim stručne, znanstvene i
tehničke djelatnosti poput instituta i fakulteta, trgovine na veliko i malo, administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, institucije i organi državne uprave i
lokalne samouprave, vatrogasne organizacije, poslovanje nekretninama itd.
Pravo prijave na diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju svi
kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš ili
sveučilišni preddiplomski ili integrirani studij iz svih polja tehničkih znanosti, prirodnih znanosti,
biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnih tehničkih znanosti na
nekom drugom visokom učilištu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Za kandidate koji su završili preddiplomski stručni studij ili preddiplomski stručni i diplomski
specijalistički studij iz srodnog područja sigurnosti/zaštite na radu predviđen je upis razlikovne
godine do max. 60 ECTS bodova kao uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje
na radu i radni okoliš.
Sve obavijesti vezane uz prijavu i upise možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
 

https://www.simet.unizg.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomski-sveucilisni-studij-sigurnost-zdravlje-na-radu-i-radni-okolis

 

Diplomski studiji
Upisi