Natječaj - diplomski

UNIZG logo

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. godini 2021./2022. Natječaj objavljujemo u nastavku.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 352. ak.god. (2020./2021.) održanoj 8. lipnja 2021. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2021./2022.

Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija - upisi i kvote

Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2021./2022.(.pdf) - tekst natječaja

Diplomski studiji
Upisi