Gospodarski savjet
Konstituirajuća sjednica Gospodarskog savjeta Metalurškog fakulteta održat će se u ponedjeljak, 23. svibnja 2022. godine u 10 sati na Metalurškom fakultetu.

Cilj osnivanja Gospodarskog savjeta je okupiti stručnjake iz sfere znanosti i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti Fakulteta – visoko obrazovanje, znanost i suradnja s gospodarstvom. Zadaće Savjeta uključuju stvaranje poticajnog okruženja na Fakultetu o suradnji s gospodarstvom te predlaganja aktivnosti u svrhu rješavanja njihovih potreba i njihovog dinamičnijeg razvoja, praćenje i predlaganje prilagodbi nastavnog programa trendovima tržišta rada i razvoja tehnologije, poticanje razvijanja studijskih programa (provedba i revizija postojećih studijskih programa, izrada novih studijskih programa), financijska potpora odabranih istraživanja, projekata, ocjenskih radova putem zaklade, predlaganje gostujućih predavača iz struke, organiziranja stručnih praksi i stručnih posjeta, prijenos znanja i iskustva iz realnog sektora prema Fakultetu i obrnuto, poticanje organiziranja radionica, skupova i drugih oblika cjeloživotnog obrazovanja,  poticanje izvrsnosti kroz stipendiranje studenata, zapošljavanje završenih studenata, stvaranje ozračja u društvu u kojem je znanost neizostavni čimbenik razvoja gospodarstva, suradnja s gospodarstvenim subjektima i lokalnom samoupravom u svrhu poticanja domaće i strane investicije, međunarodne suradnje i regionalnog razvoja. Gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo bilo bi fokusirano na popularizaciju struke i privlačenje ljudskih resursa, zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte te reviziju i poboljšanja nastavnog procesa.

 

Zainteresirani gospodarski dionici koji su potvrdili svoje sudjelovanje su tvrtke poput: ABS Sisak d.o.o., Almos ljevaonica Kutina d.o.o., Applied Ceramics d.o.o., C.I.O.S. grupa d.o.o., 3D GRUPA-Klaster 3D tehnologija, DUNI ljevaonica obojenih metala, EDC d.o.o., HEP-Proizvodnja d.o.o., INA Industrija nafte d.d., LabEKO d.o.o., LTH AluCast d.o.o., Mikrolux d.o.o, MIV Metalska industrija d.d., Petrokemija d.o.o., STSI d.o.o., Tekum d.o.o., Turbomehanika d.o.o.

 

Pozivamo Vas da popratite ovaj događaj kao institucijski čin poticanja razvoja gospodarstva Republike Hrvatske.

 

S poštovanjem,

 

Zdenka Zovko Brodarac

 

Događaji
SIMET
Suradnja