Sveučilište u Zagebu, Metalurški fakultet
Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se prijave za aktivnost obnašanja dužnosti tutora studenta.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 05. rujna 2022. g. putem ispunjenog i potpisanog obrasca 1-TUT, kojeg je potrebno poslati na e-mail Studentske referade Metalurškog fakulteta: matic@simet.unizg.hr

Preuzmite pdf. u nastavku za više detalja.

SIMET
Studenti