Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Osiguravanje kvalitete / Povjerenstvo i radne skupine
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

oprema.png

Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

Dabar

The Leader in Powertrain CFD

 

Povjerenstvo i radne skupine

Datoteka PDF document Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2017.pdf
Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2015
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom imenovano je na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2015./2016. od 7. listopada 2015. godine.
Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2014
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom imenovano je na sjednici Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta 26. studenog 2014. godine, a odluka o imenovanju stupa na snagu osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Metalurškog fakulteta, koja je objavljena 27. studenog 2014. godine.
Datoteka Radna skupina za pravilnik i priručnik
Datoteka Radna skupina za strategiju, misiju i viziju
Datoteka Octet Stream Radna skupina za reviziju nastavnog programa
Datoteka Octet Stream Radna skupina za reviziju weba
Datoteka Radna skupina za Znanstvenoistraživačku strategiju

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet