Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Osiguravanje kvalitete / Povjerenstvo i radne skupine
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Katalog opreme i istraživanja
Katalog opreme i istraživanja

Round Cube

Webmail
Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

Dabar

The Leader in Powertrain CFD

 

Povjerenstvo i radne skupine

Datoteka PDF document Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2019.pdf
Datoteka PDF document Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2017.pdf
Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2015
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom imenovano je na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2015./2016. od 7. listopada 2015. godine.
Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2014
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom imenovano je na sjednici Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta 26. studenog 2014. godine, a odluka o imenovanju stupa na snagu osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Metalurškog fakulteta, koja je objavljena 27. studenog 2014. godine.
Datoteka Radna skupina za pravilnik i priručnik
Datoteka Radna skupina za strategiju, misiju i viziju
Datoteka Octet Stream Radna skupina za reviziju nastavnog programa
Datoteka Octet Stream Radna skupina za reviziju weba
Datoteka Radna skupina za Znanstvenoistraživačku strategiju

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet