Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / O fakultetu / Ustroj fakulteta / Zavod za procesnu metalurgiju
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Zavod za procesnu metalurgiju


 1. ZAVOD ZA PROCESNU METALURGIJU


Predstojnica Zavoda: izv.prof.dr.sc. Natalija Dolić


Laboratorij za željezo, čelik i ljevarstvo

Laboratorij se bavi teorijskim i praktičnim aspektima oplemenjivanja mineralnih sirovina, proizvodnje čelika i feroslitina te oblikovanja metala i legura lijevanjem.


Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja

Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja sastavljen je od tri područja istraživanja međusobno povezanih.

Područje kemije provodi široki spektar kemijsko – fizikalnih ispitivanja strukture, sastava i svojstava materijala te istražuje mogućnost njihove primjene.

Područje hidrometalurgije istražuje i razvija postupke izdvajanja metala izluživanjem i ekstrakcijom otapalima, posebice radi iskorištavanja siromašnih izvora i otpadnih materijala te se primjenjuju i unapređuju analitički postupci za praćenje procesa.

Područje korozije obuhvaća istraživanje na granici faza metal/elektrolit, s posebnim
naglaskom na povezanost mikrostrukture različitih metalnih materijala s korozijskom otpornošću u agresivnim medijima. Također, proučava i otpornost visokočvrstih konstrukcijskih čelika prema vodikovoj krhkosti kao posljedicu difuzije vodika u čeličnim materijalima. 


Laboratorij za industrijsku ekologiju

Rad Laboratorija obuhvaća sustavno ispitivanje i praćenje onečišćenosti okoliša s posebnim naglaskom na moguće štetne učinke postojećih i budućih industrijskih postrojenja na okoliš. Nadalje, istražuju se mogućnosti korištenja proizvodnih otpada i nus proizvoda metalurške industrije u drugim djelatnostima (graditeljstvo, poljoprivreda).1.1. Laboratorij za željezo, čelik i ljevarstvo

prof.dr.sc. Zoran Glavaš
izv.prof.dr.sc. Natalija Dolić, voditeljica Laboratorija
izv.prof.dr.sc. Vladimir Grozdanić
izv.prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac
Barbara Tubić Bulat, mag.ing.met., asistentica
Franjo Kozina, mag.ing.met., stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Ante Kalvarešin, tehnički suradnik

 

 1.2. Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja

prof.dr.sc. Damir Hršak
prof.dr.sc. Ankica Rađenović
izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić
izv.prof.dr.sc. Anita Štrkalj
Sandra Brajčinović, mag.ing.met., asistentica, voditeljica Laboratorija
Milica Marjanović, tehnički suradnik
Ljiljana Srečec, tehnički suradnik


1.3. Laboratorij za industrijsku ekologiju

izv.prof.dr.sc. Ivan Brnardić, voditelj Laboratorija
doc.dr.sc. Vesna Ocelić Bulatović
doc.dr.sc. Tahir Sofilić
Igor Jajčinović, mag.ing. oecoing., asistent


 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet