Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / O fakultetu / Kontakt / Osnovne informacije
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Osnovne informacije

Adresa, brojevi računa, telefonski brojevi i ostali podaci.

Sveučilište u Zagrebu                                                                         
Metalurški fakultet
Aleja narodnih heroja 3
HR 44000 Sisak
OIB: 48006703414
Žiro račun: 2484008-1106242952
IBAN računa:         HR2224840081106242952
SWIFT CODE:        RZBHHR2X

Studentska referada: 044 533 379
Ured dekana:/fax:      044 533 378
e-mail: dekanat@simet.unizg.hr

Dekanica:
izv.prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac
044 533 381 /222/, e-mail:zovko@simet.unizg.hr

Prodekanica za nastavu:
izv.prof.dr.sc. Natalija Dolić
044 533 379 /208/,e-mail:ndolic@simet.unizg.hr

Prodekanica za znanost i financije:
doc.dr.sc. Ivana Ivanić
044 533 379 /203/, e-mail:iivanic@simet.unizg.hr

Tajnik:
Lana Vanić, mag. iur.
044 533 380 /210/,e-mail: vanic@simet.unizg.hr

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet