Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / O fakultetu / Informacijski paket / ORGANIZACIJSKA STRUKTURA METALURŠKOG FAKULTETA
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA METALURŠKOG FAKULTETA

Djelovanje i organizacijske jedinice u ustroju fakulteta

Djelovanje Metalurškog fakulteta odvija se putem tri zavoda sa sedam laboratorija i jednom katedrom, te Tajništva (slika 1.4.1).

Zavod je ustrojbena jedinica koja u svom sastavu ima laboratorije i / ili katedre. Radom zavoda upravlja predstojnik, koji je za svoj rad odgovoran dekanu. Laboratorij je ustrojbena jedinica u sastavu zavoda. Radom laboratorija upravlja voditelj kojeg imenuje predstojnik zavoda i koji je za svoj rad odgovoran predstojniku zavoda. Katedra je ustrojbena jedinica u sastavu zavoda. Radom katedre upravlja voditelj kojeg imenuje predstojnik zavoda i koji je za svoj rad odgovoran predstojniku zavoda.

Nastavna aktivnost Zavoda za procesnu metalurgiju uključuje izvođenje nastave iz predmeta iz tzv. tehničke kemije, teorijskih predmeta bitnih za metaluršku struku i niza specijalističkih metalurških predmeta. Područje znanstvenoistraživačkog rada je proizvodnja sirovog željeza i čelika, oblikovanje metala lijevanjem, ispitivanje otpornosti metalnih materijala na različite oblike korozije, strukture i svojstava ugljičnih materijala, izdvajanje metalnih elemenata iz siromašnih sirovina, te iskorištenje otpadnih i sekundarnih produkata metalurških procesa. Sastavni dio rada je i stručna aktivnost, posebice u području metalografskih ispitivanja za potrebe gospodarskih subjekata. Ustrojbene jedinice Zavoda za procesnu metalurgiju su: Laboratorij za željezo, čelik i ljevarstvo, Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja, Laboratorij za industrijsku ekologiju.

 

Nastavna aktivnost Zavoda za mehaničku metalurgiju provodi se održavanjem nastave iz strojarskih predmeta, predmeta vezanih s toplotehničkim procesima, industrijskim uređajima i pećima, te predmeta iz područja prerade metala deformacijom, ispitivanja i kontrole metalnih materijala. Znanstvenoistraživačka djelatnost obuhvaća istraživanja prijenosa topline, ispitivanja deformabilnosti metalnih materijala, numeričke analize, ispitivanja materijala itd. Ustrojbene jedinice Zavoda za mehaničku metalurgiju su: Laboratorij za obradu kovina deformiranjem, Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo.

Nastavna aktivnost Zavoda za fizičku metalurgiju vezana je s izvođenjem nastave iz fizike i matematike, te predmeta iz područja fizičke metalurgije. Znanstvenoistraživačka djelatnost obuhvaća istraživanja konstitucije i strukture slitina, dobivanja kompleksnih slitina u laboratorijskim uvjetima, ispitivanje kristalne strukture i mikrostrukture slitina standardnim metodama, toplinsku obradu metalnih materijala, ispitivanje prokaljivosti metodom Jominy, toplinsku analizu (DTA, DSC, TGA), zavarivanje metalnih materijala različitim postupcima itd. Ustrojbene jedinice Zavoda za fizičku metalurgiju su: Laboratorij za fiziku i strukturna ispitivanja, Laboratorij za razvoj i primjenu materijala, Katedra za matematiku i informatiku.

 

Tajništvo obavlja organizacijsko-pravne i kadrovske poslove, poslove u svezi studenata i javne nabave, kao što i koordinira rad svojih ustrojbenih jedinica. Poslovi i zadaci pojedinih ustrojbenih jedinica Tajništva opisani su u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta na Metalurškom fakultetu. Ustrojbene jedinice Tajništva su: Tajništvo Fakulteta, Ured dekana, Studentska referada, Računovodstvo, Knjižnica, Služba općih i tehničkih poslova.

 

 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet