Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Nastava / UPISI – AKADEMSKA GODINA 2015./2016. / Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija

 

 

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

 

 

 

UPISNA KVOTA

 

Upisna kvota za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija u akademskoj godini 2015./2016. iznosi 58 redovitih studenata raspoređenih na sljedeći način:

 

 • 55 redovitih studenata hrvatskih državljana i
 • 3 redovita studenta strana državljana (zemlje ne-članice Europske unije)

 

 

 

UPISI NA SMJEROVE

 

Od 55 redovitih studenata hrvatskih državljana kvota se dijeli na smjerove kako slijedi:

 

 • 30 redovitih studenata na smjeru Metalurško inženjerstvo i
 • 25 redovitih studenata na smjeru Industrijska ekologija.

 

Upisi na smjerove provodit će se na temelju uspješnosti na rang listi.

 

Pravo prvenstva pri izboru smjerova imaju kandidati od višeg mjesta na rang listi prema nižem.

 

 

 

RANG LISTA

 

Rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                                                 do 500 bodova

 

b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 

Hrvatski jezik (osnovna razina)                                                                                            do 100 bodova

Matematika (osnovna razina)                                                                                               do 200 bodova

Izborni predmet* – Kemija ili Fizika ili Informatika                                                                do 200 bodova

 

* Izborni predmet nije uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh.

 

c) na temelju provjere posebnih sposobnosti                                                                        nema bodova

 

d) na temelju dodatnih učenikovih sposobnosti                                                                     nema bodova

 

 

 

TERMINI I TROŠKOVI UPISA TE POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Srpanjski rok: 22. srpnja 2015. i 23. srpnja 2015. od 8:00 do 12:00 h.

 

Rujanski rok: 24. rujna 2015. i 25. rujna 2015. od 8:00 do 12:00 h.

 

Kandidat mora doći osobno na upis i donijeti:

 

 • osobnu iskaznicu (izvornik i presliku),
 • završnu svjedodžbu četverogodišnje srednje škole (izvornik),
 • potvrdu o položenoj državnoj maturi (izvornik),
 • 2 fotografije 4 cm x 6 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa (200,00 kn).

 

Troškovi upisa uplaćuju se na žiro‐račun Metalurškog fakulteta, IBAN: HR2224840081106242952, SWIFT CODE: RZBHHR2X s upisom vlastitog OIB‐a kao poziv na broj. Dokaz o uplati dostaviti u Računovodstvo Metalurškog fakulteta.

 

Obrazac „Prijava za upis na sveučilišni preddiplomski studij Metalurgija – akademska godina 2015./2016.“ možete preuzeti ovdje.

 

 

 

PARTICIPACIJA REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA

 

Participacija redovitih studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2015./2016. iznosi 8.400,00 kn, a vrijednost jednog ECTS boda iznosi 140,00 kn.

 

Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2015./2016. po prvi puta upisuju prvu godinu studija oslobođeni su plaćanja participacije.

 

Studenti koji su obvezni uplatiti participaciju u troškovima studija, istu mogu uplatiti u dvije rate:

 •  prvu ratu u iznosu od 4.200,00 kn do 29. siječnja 2016.
 •  drugu ratu u iznosu od 4.200,00 kn do 17. lipnja 2016.

 

Participacija u troškovima studija uplaćuje se na žiro‐račun Metalurškog fakulteta, IBAN: HR2224840081106242952, SWIFT CODE: RZBHHR2X s upisom vlastitog OIB‐a kao poziv na broj. Dokaz o uplati dostaviti u Računovodstvo Metalurškog fakulteta.

 

 

 

RADIONICA „PRIPREMNI SEMESTAR“

 

U okviru radionice „Pripremni semestar“ organizirano je ponavljanje srednjoškolskog gradiva iz Matematike, Fizike i Kemije (8 sati nastave iz svakog predmeta) u cilju poboljšanja ulaznih kompetencija kandidata za preddiplomski studij.

 

U okviru nastave iz predmeta Matematika obradit će se sljedeće gradivo:

 • polinomi - pravac (jednadžba pravca, crtanje pravca u ravnini, koeficijent smjera pravca, odsječci na koordinatnim osima), kvadratna funkcija (crtanje kvadratne funkcije, tjeme, nultočke, ekstremi), kvadratne jednadžbe i nejednadžbe, dijeljenje polinoma, apsolutna vrijednost relanog broja,
 • eksponencijalna i logaritamska funkcija - definicija, svojstva, grafovi, jednostavnije jednadžbe,
 • trigonometrija pravokutnog trokuta,
 • vektori - zbrajanje i oduzimanje vektora, linearna kombinacija vektora, skalarni umnožak.

 

U okviru nastave iz predmeta Fizika obradit će se sljedeće gradivo:

 • osnovni koncepti i zakoni iz područja mehanike - primjena osnovnih matematičkih znanja i tehnike učenja u kontekstu fizike, jednoliko kružno gibanje, I., II. i III. Newtonov zakon, zakon očuvanja energije, zakon očuvanja količine gibanja, grafičko rastavljanje sile na dvije komponente, sila teže, elastična sila, sila trenja, kinetička i elastična potencijalna energija,
 • osnovni koncepti i zakoni iz područja titranja i valova - osnovni pojmovi vezani za harmoničko titranje, valna duljina, frekvencija i brzina širenja harmoničkog vala.

 

U okviru nastave iz predmeta Kemija obradit će se sljedeće gradivo:

 • podjela tvari,
 • struktura atoma,
 • nazivlje anorganskih spojeva,
 • osnove stehiometrije,
 • periodni sustav elemenata,
 • elektronska struktura atoma,
 • ionska veza,
 • kovalentna veza.

 

Nastavi iz pojedinog predmeta mogu pristupiti svi zainteresirani kandidati koji su se upisali u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija u akademskoj godini 2015./2016.

 

Nastava će se održati nakon rujanskog upisnog roka, tj. 28., 29. i 30. rujna te 1. listopada 2015. godine.

 

U periodu od 14 dana nakon održavanja radionice „Pripremni semestar“ održati će se ispiti iz navedenih predmeta. Ispitu iz pojedinog predmeta mogu pristupiti kandidati koji su zainteresirani, a bili su na barem 50 % nastave iz tog predmeta u okviru radionice.

 

Položeni ispiti računati će se kao dodatni bodovi u okviru predmeta Matematika 1, Fizika 1, odnosno Opća kemija.

 


Odluke vezne za upis studenata na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija u akademskoj godini 2015./2016. možete preuzeti ovdje.

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet