Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Nastava / UPISI – AKADEMSKA GODINA 2015./2016. / Upisi na diplomski sveučilišni studij Metalurgija
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Upisi na diplomski sveučilišni studij Metalurgija

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

 

 

UPISNA KVOTA


Upisna kvota za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija u akademskoj godini 2015./2016. iznosi 33 redovita studenta raspoređena na sljedeći način:

 • 30 redovitih studenata hrvatskih državljana i
 • 3 redovita studenta strana državljana (zemlje ne-članice Europske unije)

 

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Pravo prijave imaju svi kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija ili odgovarajući preddiplomski ili integrirani studij iz odgovarajućih polja tehničkih i prirodnih znanosti na nekom drugom visokom učilištu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Odgovarajući studiji su oni studiji kod kojih se uz razlikovnu godinu (60 ECTS-a razlike) mogu osigurati ulazne kompetencije za diplomski sveučilišni studij Metalurgija. U svim drugim slučajevima student treba upisati preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija.

Prijave kandidata koji su završili preddiplomski ili integrirani studij na nekom drugom visokom učilištu razmatrat će se u svakom konkretnom slučaju, pri čemu će se odrediti moguće razlikovne obveze (ispiti).

Studenti čije su razlikovne obveze manje od 15 ECTS-a upisuju kao redoviti studenti diplomski sveučilišni studij Metalurgija uz obvezu polaganja razlikovnih obveza prije upisa u treći semestar.

Studenti koji imaju veći obim razlikovnih obveza upisuju razlikovni semestar/godinu u statusu izvanrednog studenta. Na diplomski sveučilišni studij Metalurgija upisuju se kao redoviti studenti tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovnog semestra/godine.

Prijave za razredbeni postupak primaju se 24. i 25 rujna 2015. od 9:00 do 12:00 h. u Studentskoj referadi Metalurškog fakulteta i podnose se na posebnom obrascu koji izdaje Studentska referada.


Obrazac „Prijava za razredbeni postupak“ možete preuzeti ovdje.


Dokumenti koje treba priložiti uz prijavu:

 • dokaz o državljanstvu,
 • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
 • diploma o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju,
 • dopunska isprava o studiju (supplement),
 • ukoliko pristupniku još nije izdana diploma o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju i dopunska isprava o studiju (supplement), mora priložiti uvjerenje o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju i prijepis ocjena,
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn (uplaćuju se na žiro‐račun Metalurškog fakulteta, IBAN: HR2224840081106242952, SWIFT CODE: RZBHHR2X s upisom vlastitog OIB‐a kao poziv na broj),
 • dokazi potrebni za stjecanje dodatnih bodova (rektorova nagrada, dekanova nagrada, studentski rad, vrhunski sportaš).

 

 

RANG LISTA

 

Rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 • težinski prosjek ocjena množi se sa 10, npr. 4,3 x 10 = 43 boda,
 • minimalno trajanje studija nosi 10 bodova, a za svaku daljnju godinu studiranja oduzimaju se 3 boda od ukupnih maksimalnih 10 bodova, što znači da se za 3 godine studiranja dobiva 10 bodova, za 4 godine studiranja 7 bodova, za 5 godina studiranja 4 boda i za 6 godina studiranja 1 bod,
 • dodatni bodovi (ukupan broj dodatnih bodova je 10):
 • rektorova nagrada                4 boda
 • dekanova nagrada                3 boda
 • studentski rad                       2 boda
 • vrhunski sportaš                   1 bod

 

Maksimalan broj bodova je 70, a minimalan 21 bod.

Pristupnik ima pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka u roku 24 sata od njihove objave, a podnosi se dekanu Metalurškog fakulteta, koji na istu mora odgovoriti u narednih 24 sata.

 

 

TERMINI I TROŠKOVI UPISA TE POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Upisi se provode 29. rujna 2015. godine od 9 do 12 sati u Studentskoj referadi Metalurškog fakulteta.

Kandidat mora doći osobno na upis i donijeti:

 • osobnu iskaznicu,
 • diplomu o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju (izvornik) i dopunsku ispravu o studiju (izvornik), odnosno uvjerenje o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju (izvornik) i prijepis ocjena (izvornik) ukoliko pristupniku još nije izdana diploma o završenom preddiplomskom ili integriranom studiju i dopunska isprava o studiju,
 • dokaz o uplaćenoj participaciji u školarini* (uplate na žiro‐račun Metalurškog fakulteta, IBAN: HR2224840081106242952, SWIFT CODE: RZBHHR2X s upisom vlastitog OIB‐a kao poziv na broj),
 • 2 fotografije 4 cm x 6 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa (300,00 kn, uplate na žiro‐račun Metalurškog fakulteta, IBAN: HR2224840081106242952, SWIFT CODE: RZBHHR2X s upisom vlastitog OIB‐a kao poziv na broj),
 • uvjerenje o prebivalištu.

 

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

 

 

PARTICIPACIJA REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA

 

*Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2015./2016. po prvi puta upisuju prvu godinu diplomskog studija oslobođeni su plaćanja participacije.

 
Odluke vezne za upis studenata na diplomski sveučilišni studij Metalurgija u akademskoj godini 2015./2016. možete preuzeti ovdje.

 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet