Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Katalog informacija i Zaštita osobnih podataka / Katalog informacija
Katalog opreme i istraživanja

Katalog opreme i istraživanja
Katalog opreme i istraživanja

Round Cube

Webmail
Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

Dabar

The Leader in Powertrain CFD

 

Katalog informacija

KATALOG INFORMACIJA


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Metalurškog fakulteta.


Zakon o pravu na pristup informacijama


Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Katalog informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte službenika za informiranje.

 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet