Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Dokumenti / Pravilnici
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

oprema.png

Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

Dabar

The Leader in Powertrain CFD

 

Pravilnici

Datoteka PDF document Naputak o radu na SEM-u
Datoteka PDF document Naputak o usavršavanju zaposlenika
Datoteka PDF document Pravilnik o izborima u zvanja
Datoteka PDF document Pravilnik o pravu i korištenju OZS
Datoteka PDF document Pravilnik o radu knjižnice MF-a
Datoteka PDF document Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva na MF
Datoteka PDF document Strateški plan razvoja MF 2003-2010
Datoteka Octet Stream Pravila za otvaranje, administriranje i uporabu korisničkih računa na poslužitelju Metalurškog fakulteta
Datoteka Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta na Metalurškom fakultetu
Datoteka Octet Stream Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku izbora znanstvenih novaka
Datoteka Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju Metalurgije
Datoteka Octet Stream Pravilnik o dodjeli Dekanove nagrade i pohvala studentima Metalurškog fakulteta
Datoteka Octet Stream Plan evakuacije i spašavanja
Datoteka audio/x-realaudio Pravilnik o zaštiti od požara
Datoteka PDF document Znanstvenoistrazivacka strategija Metalurskog fakulteta 2013-2016.pdf
Datoteka OpenOffice Impress template Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti - izvan snage
Datoteka Octet Stream Pravilnik o izjednačavanju akademskog naziva
Datoteka PDF document Pravilnik o doktorskom studiju Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku izbora asistenata.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o postupanju po provedenom vrednovanju nastavnika i s.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o radu.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o koristenju studijskog dopusta i slobodne studijske .pdf
Datoteka PDF document Prirucnik za osiguravanje i unapredjivanje kvalitete na MF 2014.pdf
Datoteka Pravilnik o zaštiti na radu
Datoteka PDF document Pravilnik o ocjenjivanju asistanta poslijedoktoranda mentora.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete.pdf
Datoteka PDF document Naputak o pokretanju postupka (re)izbora u zvanja.pdf
Datoteka Priručnik za osiguravanje kvalitete 2016 (stupa na snagu 22.7.2016.)
Datoteka Pravilnik o studiranju - pročišćeni tekst 2017
Datoteka PDF document Strategija razvoja Metalurskog fakulteta 2017.-2021..pdf
Datoteka Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Datoteka PDF document Pravilnik o radu Fakultetskog vijeca Metalurskog fakulteta 2017.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o tutorskom sustavu na Metalurškom fakultetu
Datoteka PDF document Pravilnik o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurskog fakulteta svibanj 2019.
Datoteka Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2018. godini
Datoteka PDF document Pravilnik o utvrdjivanju kriterija za vrednovanje doprinosa zaposlenika.pdf
Datoteka PDF document Pravilnik o koristenju sustava video nadzora.pdf
Datoteka PDF document Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka MF 2019.pdf
Datoteka Procjena_rizika_2019.PDF

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet