Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Dokumenti / Vijesti / Odbrana doktorskog rada
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Katalog opreme i istraživanja
Katalog opreme i istraživanja

Round Cube

Webmail
Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

Dabar

The Leader in Powertrain CFD

 

Odbrana doktorskog rada

Mr.sc. LJERKA SLOKAR

 

obranila je doktorski rad

 

UTJECAJ KOBALTA I NIOBIJA NA STABILNOST BETA FAZE U BIOMEDICINSKIM TITAN-KROM LEGURAMA“

 

u srijedu 14. travnja 2010. godine u 12.00 sati u Vijećnici na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pred Povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Dr.sc. Faruk Unkić, redoviti profesor na Metalurškom fakultetu – predsjednik

  2. Dr.sc. Tanja Matković, redovita profesorica na Metalurškom fakultetu – mentor i član

  3. Dr.sc. Zdravko Schauperl, izv.prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – član

 

Čestitamo!

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet