Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Dokumenti / Vijesti / SASTANAK PARTNERA U PRIJAVI PROJEKTA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Katalog opreme i istraživanja
Katalog opreme i istraživanja

Round Cube

Webmail
Knjižnica

knjiznica.jpg

Studomat

studomat.png

Dabar

The Leader in Powertrain CFD

 

SASTANAK PARTNERA U PRIJAVI PROJEKTA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU

sastanak_IPA

Dana 23. travnja 2010. na Metalurškom fakultetu održan je sastanak u svezi prijave IPA IIIc projekta pod nazivom ''Centar za ljevarstvo – SIMET''. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Zagrebu Metalurškog fakulteta kao nositelja projekta (prof. dr. sc. Faruk Unkić, doc. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić, dr. sc. Ivan Brnardić, dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Lana Vanić, dipl. iur.), kao i predstavnici partnerskih ustanova – Sveučilište u Osijeku Strojarski fakultet Slavonski Brod (prof. dr. sc. Dražan Kozak, izv. prof. dr. sc. Ivica Kladarić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić, izv. prof. dr. sc. Marija Živić) i Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba (doc. dr. sc. Branko Bauer). Također, sastanku su prisustvovali predstavnici suradne institucije – Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Sisak (mr. sc. Miloš Bjelajac, Adela Gradišar). Osnivanjem Centra povezale bi se ljevaonice i visokoškolske institucije u svrhu gospodarskog oporavka i jačanja konkurentnosti. Projekt je u završnoj fazi pripreme dokumentacije za prijavu sredinom svibnja 2010. godine.

 

 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet